01
INTERIOR DESIGN
Nolan
info
Q

Nolan

τύπος/type: εστιατόριο/restaurant
τοποθεσία/location:Αθήνα/Athens
επιφάνεια/surface: 48τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Ένας χώρος 48 τ.μ στο κέντρο του Συντάγματος με σεφ τον Σωτήρη Κοντιζά και μια φρέσκια, διαφορετική κουζίνα. Βασική έμπνευση η γιαπωνέζικη αυλή, με στόχο μια καθαρή και αγνή ατμόσφαιρα που οργανώνεται σε έναν πολύ μικρό χώρο. Ταυτόχρονα, μια ανάγκη για οικειότητα με τον χρήστη, ένα γεφύρωμα με την Ελλάδα, όπως γίνεται και στην κουζίνα του Nolan με βάση τις ελληνικές πρώτες ύλες. Ετσι προέκυψε το στοιχείο του μωσαικού σε συνδυασμό με το μάρμαρο, υλικά οικεία, άρρηκτα συνδεδεμένα με την αστική πολυκατοικία. Και για το τέλος, μια έκπληξη. Το μωσαϊκό από δάπεδο γίνεται επιφάνεια πλήρωσης και σηκώνεται ψηλά. Ορίζει τον κύβο που φιλοξενεί την κουζίνα, ώστε να τη βλέπουν όλοι από παντού, και μπαίνει και στην πόρτα ώστε να γίνει το στοιχείο υποδοχής.

A space of 48 sq.m. in the center of Syntagma with chef Sotiris Kontizas and a fresh, different cuisine. The main inspiration was the Japanese courtyard, aiming at a clean atmosphere organized in a very small space. At the same time, there was a need for intimacy with the user, a bridge with Greece, the same way Nolan’s food combines the two worlds. Thus arose the element of mosaic in combination with marble, familiar materials, inextricably linked to the urban apartment building. And for the end, a surprise. The mosaic leaves the floor and becomes a filling surface and rises high. It defines the cube that houses the kitchen, so that everyone can see it from everywhere, and at the same time it welcomes the customer, by being the main material of the imposing door.

Credits
Project chief: Manos Bambounis
Design team: Despina Manola, Maria Ydreou
Graphic design: Κ2
Photos: Giannis Karabatsos

02
ARCHITECTURE
The Naxos Apothecary
info
Q

The Naxos Apothecary

τύπος/type: retail, commercial
τοποθεσία/location:Σύνταγμα/Sintagma
επιφάνεια/surface: 580 τ.μ. με βοηθητικούς (κατάστημα 370 τ.μ.)
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Το Naxos Apothekary, ο διάδοχος και η συνέχεια του θρυλικού φαρμακείου του Κορρέ στο Παγκράτι, σύστησε μια νέα μάρκα μέσα στη μάρκα Korres και είχε στόχο εξαρχής να χτίσει μια πιο προσωπική σχέση με τον καταναλωτή. Έτσι, η κάτοψη οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα εργαστήρια, η καρδιά του brand, να αποτελούν στοιχείο αλληλεπίδρασης μεταξύ των περαστικών και των χρηστών, ενώ το μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι να γίνεται πυρήνας και σημείο συνάντησης μεταξύ της ομάδας των ειδικών του χώρου με τους πελάτες/καταναλωτές. Στόχος να εκφράζει τη φιλοξενία και την πρόθεση των ανθρώπων του να μοιραστούν την εμπειρία που προσφέρει το νησί της Νάξου, μέσα από τον φυσικό πλούτο της (η ποικιλία των άγριων βοτάνων της είναι τεράστια). Αντίστοιχα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο συνδέονται με τη λαϊκή αρχιτεκτονική του νησιού, συνδέοντας δύο εντελώς ανεξάρτητους κόσμους -την αυθεντικότητα του νησιού με την επιστήμη.

Naxos Apothekary, the successor of the legendary Korres Pharmacy in Pagrati, introduced a new brand within the Korres brand and aimed to build a more personal relationship with the consumer. Thus, the floor plan was organized in such a way that the workshops, the heart of the brand, are an element of interaction between passers-by and users, while the large monastery table becomes the meeting point between the team of experts and the customers. The aim was to share the experience offered by the island of Naxos, through its natural wealth (Naxos’ variety in wild herbs is vast). Respectively, the materials used are connected with the folk architecture of the island, connecting two completely independent worlds – the authenticity of the island and science.

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Stage Design Office, Haris Augerinou, Vassilis Vidalis
Graphic and product design: The Backyard Lab
Photos: Panayiotis Baxevanis

03
INTERIOR DESIGN
Residence at Rigilis Street
info
Q

Κατοικία στη Ρηγίλλης / Residence at Rigilis Street

τύπος/type: interior design
τοποθεσία/location:Αθήνα/Athens
επιφάνεια/surface: 145τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Anna Vokali, Nassia Filippou, Kostas Batsakoutsas

04
INTERIOR DESIGN
Korres, Xenia 2019
info
Q

Korres, Xenia 2019

τύπος/type: εκθεσιακό περίπτερο, exhibition stand
τοποθεσία/location:Xenia 2019, Metropolitan Expo
επιφάνεια/surface: 45τμ/sq.m
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Haris Augerinou
Graphic and product design: The Backyard Lab
Photos: Panayiotis Baxevanis

05
INTERIOR DESIGN
Short Lease Apartment
info
Q

Διαμέρισμα βραχείας μίσθωσης/ Short Lease Apartment

τύπος/type: interior design
τοποθεσία/location:Κουκάκι, Αθήνα/Koukaki, Athens
επιφάνεια/surface: 75τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Kostas Batsakoutsas
Photos: Piyi Wong

06
INTERIOR DESIGN
Pharmacy
info
Q

Pharmacy / Φαρμακείο

τύπος/type: retail, commercial
τοποθεσία/location:Νάξος/Naxos
επιφάνεια/surface: 65 τ.μ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Despina Manola, Maria Ydreou
Graphic design: Ioanna Aravani
Photos: Vassilis Pateras

07
ARCHITECTURE
Proveleggios
info
Q

Proveleggios

τύπος/type: εστιατόριο/restaurant
τοποθεσία/location:Αθήνα/Athens
επιφάνεια/surface: 260τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Manolis Iliakis, Anna Vokali, Nassia Filippou
Photos: Alex Vilaras

08
INTERIOR DESIGN
Show Store Korres Oinofita
info
Q

Πρότυπο Κατάστημα Korres Oινόφυτα / Show Store Korres Oinofita

τύπος/type: retail, commercial
τοποθεσία/location:Οινόφυτα/Oinofita
επιφάνεια/surface: 83 τ.μ./sq.m
στάδιο έργου/phase: ολοκληρωμένο/completed

Είναι ένα πρότυπο κατάστημα για την εταιρεία Korres, με αναφορές την ελληνικότητα και το Αιγαίο. Στήθηκε σαν ένα εργαστήρι, μια άσκηση για να εξετάσουμε, να δοκιμάσουμε και να πειραματιστούμε με το χώρο, να διερευνήσουμε πιθανά προβλήματα ή αδυναμίες και να τα βελτιώσουμε. Βάση αυτού του πειράματος στήσαμε τα καταστήματά μας εφεξής. Σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το έπιπλο βαμμάτων, με στόχο την εξοικείωση και την αλληλεπίδραση με την πρώτη ύλη, δηλαδή τα βότανα, ενώ βασικό στοιχείο της χώρου είναι η συνύπαρξη υλικών και τεχνικών συνυφασμένων με την παραδοσιακή τέχνη και αρχιτεκτονική με πιο «ψυχρά» υλικά που συναντώνται σε χώρους εργαστηρίων. Τα ετερόκλητα αυτά στοιχεία αντανακλούν τη φιλοσοφία της ίδιας της μάρκας που είναι η αντίθεση/συνύπαρξη της φύσης με την επιστήμη.

Korres in Oinofyta is a model store for the Korres brand, whose main references are Greekness and the Aegean Sea. It was set up as a workshop, an architectural exercise to examine, test and experiment with space, to explore possible problems or weaknesses and to improve them. Based on this experiment, we set up our stores ever since. A key element of the space is the coexistence of materials and techniques intertwined with traditional art and architecture with colder materials found in workshop spaces. These diverse elements reflect the philosophy of the brand itself which is the opposition / coexistence of nature with science.

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Haris Augerinou
Graphic and product design: The Backyard Lab
Photos: Panayiotis Baxevanis

09
INTERIOR DESIGN
Residence in Kifissia
info
Q

Κατοικία στην Κηφισιά / Residence in Kifissia

τύπος/type: interior design
τοποθεσία/location:Κηφισιά, Αθήνα/Kifissia, Athens
επιφάνεια/surface: 180τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: υπό κατασκευή/under construction

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Nassia Filippou, Kostas Batsakoutsas

10
ARCHITECTURE
Residence in Paradisia, Naxos
info
Q

Kατοικία στα Παραδείσια Νάξου / Residence in Paradisia, Naxos

τύπος/type: αρχιτεκτονική μελέτη/architectural study
τοποθεσία/location:Παραδείσια, Νάξος/ Paradisia, Naxos
επιφάνεια/surface: 230τμ/sq.m.
στάδιο έργου/phase: υπό κατασκευή/ under construction

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Nassia Filippou, Vassilis Vidalis

11
ARCHITECTURE
Visitable Cheese Factory
info
Q

Visitable Cheese Factory / Επισκέψιμο τυροκομείο

τύπος/type: αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική τοπίου/architecture, landscape architecture
τοποθεσία/location:Αγιασσός Νάξου/ Agiasos, Naxos
επιφάνεια/surface: 600τμ/sq.m.(δόμηση/construction), 1690τμ/sq.m (κάλυψη/cover)
στάδιο έργου/phase: αρχιτεκτονική μελέτη/architectural study

Credits
Head of design: Manos Bambounis
Design team: Nassia Filippou, Elli Papachristopoulou

O